Sveriges föreningar har byggt upp vårt land

Sveriges föreningar har byggt upp vårt land

Föreningen som folkrörelse skapar grunden för vår demokrati Under 1800-talets senare del (främst från 1880-talet) växte idrottsrörelsen fram som en folkrörelse, parallellt med andra folkrörelser i Sverige (nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och hembygdsrörelsen. Vår demokrati utvecklas med 1800-talets folkrörelser och gjorde skillnad genom att de styrdes av medlemmarnas vilja och genom röstning. Från och med nu växer föreningsdemokrati och gynnar även demokratin inom politiken.Grundläggande demokratiska…

Nio förutsättningar för ett liv på lands och glesbygd.

Nio förutsättningar för ett liv på lands och glesbygd.

Den livsviktiga bredbandsuppkopplingen! För att klara av ett liv på lands och glesbygd måste rätt förutsättningar finnas. Förutom tak över huvudet, vatten och el måste vi ha ett fungerande internet! Stabil bredbandsuppkoppling är förutsättning för att: Du och jag och många fler vill eller måste använda digitala verktyg för att arbeta hemifrån eller sälja produkter…

Hur länge har hela Sverige haft elektricitet?

Hur länge har hela Sverige haft elektricitet?

Kan du tänka dig ett liv utan elektricitet? Konstig fråga tänker du kanske men den är inte orimlig.Det vi växt upp med har ”alltid funnits”, eller hur.Så född runt 1960 betyder att elektricitet är något självklart.Men det är inte riktigt sant, i Sverige har elektriciteten varit en självklarhet i mindre än 60 år!Först i mitten…