Bloggar om den digitala landsbygden, föreningsliv och hälsa.

Tre bloggspår från vår rika landsbygd!

Att försöka spegla allt som händer på landsbygden i ett spår kändes helt omöjligt. Den mångfasetterade landsbygden, från treriksröset i norr till Smygehuk i söder, är helt omöjligt att beskriva som ett ämne. Därför har du olika spår att välja av.

Landsbygdsliv

Här kommer snart stories om en kreativ landsbygd, digitala verktyg, småskaligt företagande i ett liv som är i balans med naturen.
Jag söker entreprenörer som vill berätta om sitt liv på landet,  och visar vägar mot nya möjligheter till förändring för den som vill bli inspirerad

Föreningsliv

Föreningar, för att det är landsbygdens hjärta och för att det är föreningar som utvecklat det Sverige vi har idag.  Telefoni, elektricitet, idrottsrörelsen och  biblioteken, är alla en del av landsbygdens föreningsliv. Här kommer du att hitta både historiska och  framtidsperspektiv.

Hälsa & Välmående

Hälsa för att det är det viktigaste vi har.
Så länge den är vår, saknas den oss inte. Först när den försvinner, blir den det viktigaste vi har.  En sund och god hälsa är förutsättningen för ett gott liv. Då behöver vi ha balans i vår kropps fantastiska biokemiska fabrik.

Tre ämnen - tre spår som vill...

Landsbygdsliv vill inspirera och väcka tankar om nya möjligheter för den som vill bo på landet och arbeta hemifrån.

Föreningsliv, för att det är landsbygdens hjärta och för att det är föreningar som utvecklat det Sverige vi har idag.
Telefoni, elektricitet, idrottsrörelsen och  biblioteken, är alla en del av landsbygdens föreningsliv. Här får du läsa både om föreningarnas historia och föreningar i modern tid.
Och varför inte bara landsbygden, utan hela landet, behöver dem.
Som ordförande i min sockens fiberförening Bredband Bro, så får du möta en hel del av mina funderingar om en fiberförenings glädjeämnen och problem.
Några stories om en tid med hästliv. Om hur jag och min dotter var med och byggde upp en ridklubb i Kalmar, Ridklubben Udden, under 10 år.
Jag berättar om en för 80-talet lite udda ridtur där en man från Singapore nästan grät av lycka vid en ridtur i en bit småländsk skog.

Hälsa - för att landsbygden bjuder på ett lugnare livstempo och för att det finns många möjligheter med att förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Alldeles gratis!

Alla delarna vill spegla landsbygden ur lite olika perspektiv - alla lika viktiga!