El kraften i Sverige evaibro digitalt landsbygdsliv

Kan du tänka dig ett liv utan elektricitet?

Konstig fråga tänker du kanske men den är inte orimlig.
Det vi växt upp med har ”alltid funnits”, eller hur.
Så född runt 1960 betyder att elektricitet är något självklart.
Men det är inte riktigt sant, i Sverige har elektriciteten varit en självklarhet i mindre än 60 år!
Först i mitten av 1960-talet var elen helt utbyggd i Sveriges långa land.

Visste du att stora delar av vår landsbygd fick el först under 1950 talet? Det initierades av statliga Vattenfall men det var de lokala distributionsföreningar som inte bara byggde utan även tog det ekonomiska ansvaret.

1950 är bara drygt för 70 år sedan.

Statliga Vattenfall, som ansvarade för hela utbyggnaden, föddes 1909 , för drygt 100år sedan alltså!

I början av 1900-talet växte kraven på att Sveriges landsbygd skulle elektrifieras. Det berodde dels på första världskrigets höga pris på kol och dels för att det var svårt att få fatt i importerat bränsle.

Men Statliga Vattenfall ville inte ta ansvaret på hela landets utbyggnad, så istället erbjöd man sitt stöd och support till kooperativa, lokala eldistributionsföreningar.

Under första världskriget blev föreningarna tvungna att ta lån för att finansiera sina elnät – en dyr historia för de som byggt och satt ledningarna i bruk. Depressionen i krigets spår gjorde att lönerna föll men lånen skulle ju ändå betalas tillbaka.

Det var inte bara i Sverige som elnäten byggdes, det pågick samtidigt i flera länder runtom i Europa. Självklart fanns entreprenörerna i bakvattnet och man ville göra maskiner för att underlätta jordbruket. Elplogen var en av dem.

1938 räknar men med att ca 65% av landsbygden fått tillgång till elektricitet och då bodde ca 4 miljoner av Sveriges 5,3 miljoner innevånare på landsbygden. Tjugo år senare hade ytterligare ca 2 miljoner av landsbygdens innevånare flyttat in till städerna.

Först framåt mitten av 1960-talet ansågs hela Sverige ha fått tillgång till elektriciteten.

1938 räknar men med att ca 65% av landsbygden fått tillgång till elektricitet och då bodde ca 4 miljoner av Sveriges 5,3 miljoner innevånare på landsbygden. Tjugo år senare hade ytterligare ca 2 miljoner av landsbygdens innevånare flyttat in till städerna.

Först framåt mitten av 1960-talet ansågs hela Sverige ha fått tillgång till elektriciteten.

Känner du någon som växt upp utan elekricitet? Tror du att vi kan klara vår vardag utan elektricitet?

Hur har förbrukningen av el förändrats under åren? Det kan du läsa om här

På Vattenfalls hemsida hittar du många stories som kan vara kul att gräva lite i, och du hittar mer om el hos Tekniska Museet