Optic fiber är nödvändigt för att vardagslivet ska fungera både i stad och på landsbygd. Digitalt landsbygdsliv evaibro- digitala tjänster

Den livsviktiga bredbandsuppkopplingen!

För att klara av ett liv på lands och glesbygd måste rätt förutsättningar finnas. Förutom tak över huvudet, vatten och el måste vi ha ett fungerande internet!

Stabil bredbandsuppkoppling är förutsättning för att:

  • köpa vår mat och allt annat vi behöver
  • betala räkningar och sköta våra bankkontakter
  • tillgång till nödvändig utbildning i en tid av livslångt lärande
  • kontakt med myndigheter som t.ex skatteverket
  • nyttja sjukvård och äldrevård
  • sköta vårt jobb, vare sig jag jobbar hemma eller i annan lokal
  • automatiserad matproduktion
  • hantera digitala hemmet – t.ex lås, larm, termostat, gräsklippare, dammsugare mm m
  • hantera ditt företag

Du och jag och många fler vill eller måste använda digitala verktyg för att arbeta hemifrån eller sälja produkter eller tjänster online.
För att det ska fungera det krävs en stabil och väl fungerande internetuppkoppling.

Dessutom måste priset vara rimligt, det handlar ju om vår vardag.

En fungerande vardag kräver att vi kan köpa våra dagligvaror, ha kontakt med myndigheter och olika tjänster som bank och post. De bemannade kontoren är snarare undantag än regel.

Utbildningar är en annan viktig anledning för ett fungerande fibernät.
För att hänga med i både arbetsmarknad och all annan utveckling måste vi få en chans att lära oss hantera den nya verkligheten

Med ekonomiska föreningar tar vi själva ansvar för tillgången till stabil uppkoppling!

Vi kan inte förlita oss på att myndigheter och beslutsfattare servar oss på landsbygden. Vi behöver bara fundera över elens prisutveckling och posthanteringens servicenivå så blir det uppenbart Därför delar jag min kunskap om föreningar med dig.

Finns likheter mellan elektricitet och fiberanslutningar?

Elektriciteten på landsbygden byggdes av distributions föreningar, på samma sätt som många fibernät byggs idag och det var först i mitten av 1960 som hela Sverige hade el. Hur det gick till kan du läsa om här

Risken eller möjligheten, om du så vill, att fibernäten går samma väg är stor
men med lite reflexion över elens prisutveckling, bör vi fråga oss själva om vi vill ha den utvecklingen?

Svenska elnätet byggdes upp av pionjärer på landsbygden, precis som stora delar av fibernäten.
1990 föreslogs en ombildning till ett statligt ägt AB och 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige.
Så här fungerar elmarknaden i dag.

Varför har inte hela Sverige ett stabilt fibernät 2022?

Fiberutbyggnaden har, i mitt tycke en sparsam budget.
2022 fördelade  PTS 1,3 miljarder kronor, medan den totala summan på ansökningar stannade på närmare 3,6 miljarder.

Svenska Stadsnätsföreningen anser att krävs 22 miljarder för att nå bredbandsmålen till 2025.

Som en jämförelse väljer jag det omtalade höghastighetståget som kommer att serva en bråkdel av Sveriges innevånare jämfört med ett till 100% digitaliserat Sverige
I februari 2021 var höghastighetstågets budget 230 miljarder kronor och i okt 2022 beräknas kostnaden bli 325 miljarder
Beslutet om ett höghastighetståg togs under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister 2006-2014
2023 är det 7 år sedan och fortfarande får ärendet ta plats i maktens korridorer.

Likaså har de ekonomiska fiberföreningarna blivit ganska styvmoderligt behandlade, då förutsättningarna för att kunna söka inte fanns förrän till fördelningen 2022

”Regeringen har vidare i regleringsbrev gett PTS i uppdrag att verka för att bredbandsföreningar ges större möjligheter att söka PTS bredbandsstöd”

De stora telekomföretag har alltså fördel för att söka stöden. De vill också ha tillbaka sina investeringar snabbt – alltså väljer man att bygga runt städer och stora orter.  

Gles och landsbygd är helt enkelt inte intressant nog

Därför är de ekonomiska fiberföreningarna så viktiga.

Tack vare pionjärer och ekonomiska fiberföreningar som bildades över hela ön, blev
Gotland var först i världen med att ha en hel region som var till 100% fibrerad
Det hade aldrig hänt utan personligt engagemang och ett sjuhelsikes mod.

Att det är både smart och prisvärt att vara medlem i en ekonomisk förening kan du läsa om i Meningen med föreningen och