Medlemsenkät inför nästa avtalsperiod.

Fyra fiberföreningar BredbandBro, Stenkyrka fiber, Luma fiber och Väskinde fiber samverkar inför en ny avtalsperiod med kommunikationoperatör.

Vi vill veta vad du medlem prioriterar när det gäller din fiberuppkoppling och ber dig besvara några frågor.
Svaren samlas och presenteras som helhet på våra hemsidor och i mail.